Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού

Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελισσοχωρίου « ΕΥΓΕ»
κατέθεσε αίτηση τροποποίησης του καταστατικού του στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η αίτηση έγινε ώστε να προσαρμοστεί  το καταστατικό μας στο Ν 4384/2016 .
Η  τροποποίηση εγκρίθηκε και έχει  Αριθμό  Πρωτοκόλλου 3128/28/12/2017